da Vinci® SP™ Cerrahi

da Vinci SP

Tek Porttan Çoklu Ulaşım

Tek port erişim için tasarlanmış sistem ile yaklaşımına odaklanın. Da vinci SP ile tek bir port içerisinden gönderilmiş ,çok eklemli 3 enstrüman ve tam bilekli bir 3DHD kamera ile dar alandaki cerrahide görünürlük ve kontrol sunar. Kolaylaştırılmış kurulum, çoklu kontrol modları ve dinamik bir bilgi ekranı dahildir.

Ameliyatı ileriye taşıyın…

Tek İnsizyon

Da Vinci cerrahisinde güvendiğiniz vizyonu, hassasiyet ve kontrolü tek port üzerinden yeniden keşfedin. Da Vinci SP cerrahi sonuçlarını daha ileriye götürebilmek için dar, derin erişim alanda, geniş ve çok yönlü yaklaşım açısından, donanım olarak sizi güçlendirir.

“Da Vinci SP sistemi şimdi hayal edebileceğimiz ameliyat türlerinin kapılarını açacak olağanüstü bir mühendislik parçasıdır.”

Daha Fazla Kontrol

2.5 cm kanül aracılığıyla tam bilekli, dirsekli 3 alet ile birlikte tam bilekli da Vinci endoskopu kontrol edebilme imkanı sağlar. Da Vinci SP teknolojisi ile 24 cm derinliğe kadar erişebilme ve aletlerinizin distal uçlarını üçgen şekilde kullanabilme olasılığı sağlar.

Hassas Kamera Kontrolü

2.5 cm ile Açılan Dünya

2.5 cm’lik tek bir kanül aracılığıyla, tam bilekli, dirsekli üç cihazı ve birinci tam bilekli da Vinci endoskopunu kontrol edin. 24 cm derinliğe kadar ulaşın ve aletlerinizi distal uçta üçgenlere ayırın.

Her Yere Ulaşın

Tek port yerleşiminden anatominin 360°de herhangi bir yerine ulaşın. Da Vinci SP kolunu kanülün uzak merkezi çevresinde 360°’den fazla döndürün ve gösterge grubunu kanül içinde 360° döndürün.

Sezgisel Çalışın

Da Vinci sistemlerinde süreklilik, tanıdık ama geniş bir kullanıcı deneyimine sahip olacağınız anlamına gelir. Eller arasında bir aracı değiştirin veya bir düğmeye basarak kamera görüntüsünü 180° çevirin ve yeni araç navigasyonu arayüzü ile hepsini izleyin.

IRIS ile ameliyat öncesinde cerrahiyi planlamak daha kolay.

Doku ve organlar 3 boyutlu olarak grafiklendirilir ve bu görüntüler ameliyat sırasında da cerraha yardımcı olur.

(FDA onaylıdır. Henüz Türkiye’de satışta değildir.)

0 +
eğitim almış cerrah
0 +
yıldır geliştirilen sistemler
0 +
robotik cerrahi sistemi